İletişim

Gün boyu bilgisayar önünde ya da cep telefonu elde, iletişim formuyla neler geldi diye bekleyemiyoruz. Bu nedenle, hemen bir yanıt alamazsanız şaşırmayın.

Güvenlik Kodu::
security code
Lütfen Kodu girin:

Gönder
25 Ocak 2022

Devenin bale pabucu!

"Bir yaşıma daha bastım!" sitesi

Ölümlerden ölüm beğen!

Ölüm cezası suçu cezalandırmak ve siyasi ve dinî ihtilafları bastırmak amacıyla geçmişte çoğu toplum tarafından kullanıldı. Tarihsel olarak, ölüm cezaları sıklıkla işkence eşliğinde infaz edilmiş ve halka açık olarak yapılmıştır.

Günümüzde ölüm cezasının uygulamada olduğu ülkelerde cezanın infazı için kullanılan 6 yöntem var: asmak, kurşuna dizmek, zehirli iğne kullanmak, elektrikli sandalyeye oturtmak, zehirli gaz vermek, kafa kesmek.

Ölüm cezalarının geçmişine bakıldığında ise çok farklı ve birbirinden iğrenç yöntemlerin kullanıldığı görülmekte.

Aç bırakma
Mahkuma su ve yiyecek verilmiyordu.

Belini kırma
Kan dökülmesini engellemek için Moğollar bu yöntemi kullandı.

Boğma
Kan akmaması amaçlanan bu yöntemde mahkum bir ip yardımıyla ya da yalnızca eller kullanılarak boğulmaktaydı. Mahkumun bağlanarak genellikle baş aşağı suya sarkıtılması da çok kullanılan bir yöntemdi.

Bronz Boğa
Bronzdan yapılma içi boş bir boğanın içine yerleştirilen mahkum boğanın alttan ısıtılmasıyla pişiriliyordu.

Çarmıha germe
Haç biçiminde bir yapıya ya da ağaca çivilenen kişi ölüme terk ediliyordu.

Çekerek parçalama
İngilizler bu yöntemi hainler için sık kullanıyordu; kol ve bacaklar birden fazla hayvana bağlanıp hayvanlar farklı yönlere koşturuluyordu.

Deriyi yüzme
Mahkumun derisi yüzülmekteydi.

Dumanla boğma
Dumana boğarak öldürmenin yanı sıra külün içine gömme biçiminde de uygulanıyordu.

Ezme
Beden ağır bir nesne altında yavaş yavaş eziliyordu.

Garrote
İspanya’da kullanılan bu yöntemde bir yere oturtularak bağlanan mahkum bir mengene yoluyla yavaş yavaş boğularak öldürülüyordu.

Gazla öldürme
Mahkum zehirli gazlar ya da karbon monoksit olan bir odada kapalı bırakılıyordu.

Hayvanlar tarafından öldürülme
Fil (Hindistan) ve at (Irak) gibi hayvanların ayakları altında ezilmeye ek olarak aslan (Roma İmparatorluğu) gibi hayvanlara yem edilme de kullanıldı. Kimi zaman da akrep, yılan ve zehirli örümcekler (Almanya) kullanılmaktaydı.

Kan Kartalı
Vikinglerin kullandığı bu yöntemde mahkumun derisi omurgası boyunca açıldıktan sonra kaburgalar kanatları andıracak biçimde yanlara açılıyor ve ardından da ciğerler sırttan çıkarılıyordu.

Karnı deşme
Genellikle Japonya’da asıl idam safhasına ön hazırlık işlevi görmekteydi.

Kaynatma
Kurban su, yağ, katran gibi maddelerle birlikte kaynatılıyordu.

Kazığa oturtma
Mahkum yüksek bir yerden sivri bir kazığın üstüne atılıyor ve ölüme terk ediliyordu.

Kırma tekeri
Bir at arabası tekerinin üstüne bağlanan mahkumun demir bir çubukla kol ve bacakları, en sonda da boynu kırılıyordu.

Kol ve bacakları kesme
Genellikle başka yöntemlerle bir arada kullanılıyordu.

Omurga boyunca sürükleme
Denizcilikte kullanılan bu yöntemde, beline bağlanan halatla denize atılan kişi geminin omurgası boyunca suyun altında çekiliyordu. Omurga genellikle midyelerle kaplı olduğu için hayatta kalmak pek olanaklı değildi.

Pişirme
Mahkum açık ateşin üzerinde bir çubuğa bağlı olarak ve sürekli çevrilerek pişiriliyordu.

Poena cullei
Bu Roma İmparatorluğu yönteminde mahkum bir çuvala bir ya da birden fazla hayvanla birlikte yerleştirilip suya atılıyordu.

Sarkaç
Bir bıçak serbest salımın yaparak mahkumun sırtını kesmekteydi.

Taşlayarak öldürme
Genellikle yerde bir çukura yalnızca kafası görülecek biçimde gömülen mahkum yumruk büyüklüğünde taşlar atılarak öldürülüyordu. Günümüzde de uygulanıyor.

Tekneye bağlama
Pers İmparatorluğu’nun keşfi olan bu yöntemde mahkum bir kayığa bağlanmakta ya da başı dışarıda kalacak biçimde bir fıçıya sokulmaktaydı. Ardından da hayatta kalması için sürekli besleniyor ve vücudu balla kaplanıyordu. Böceklerin ve kendi dışkısının neden olduğu iltihabın sonucunda mahkum günler sonra yaşamını yitiriyordu.

Teşhir etme
Bir kafese yerleştirilen mahkum herkesin görebileceği bir yerde ölüme terk ediliyordu.

Topun önüne bağlama
Mahkum topun önüne bağlandıktan sonra top ateşleniyordu.

Üzerine duvar örme
Mahkumun yerleştirildiği yerin hiçbir çıkışı bulunmuyordu.

Yakma
Bu yöntemle bir direk ya da ağaca bağlanan kişi canlı canlı yakılmaktaydı.

Yavaş yavaş dilimleme
Uzak Doğu ülkelerine özgü bu yöntemde bir direğe bağlanan mahkumun vücudundan parçalar uzun bir zaman diliminde bıçakla kesiliyordu.

Yüksekten atma ya da çukura atma
Genellikle derin bir çukura atma biçiminde uygulanıyordu. Arjantin’de askeri yönetim bir çok muhalifi uçaklardan denize atarak bu yönteme yeni bir boyut kazandırdı.

Zehir içirme
Özellikle Japonya’da kullanılan bir yöntemdi.