İletişim

Gün boyu bilgisayar önünde ya da cep telefonu elde, iletişim formuyla neler geldi diye bekleyemiyoruz. Bu nedenle, hemen bir yanıt alamazsanız şaşırmayın.

Güvenlik Kodu::
security code
Lütfen Kodu girin:

Gönder
25 Ocak 2022

Devenin bale pabucu!

"Bir yaşıma daha bastım!" sitesi

Bu ada için vapura gerek yok

Yüzen ada, kalınlığı birkaç santimetreden birkaç metre kadar sıralanan bataklık, çamur ve yüzen sucul bitkiler kütlesidir. Uzun ömürlü yüzen adalarda bitki örtüsü bulunur, hatta üzerinde küçük ağaçlar yetişir. Genelde rüzgarın veya akıntının yardımı ile hareket ederler.

Yüzen Adalar, keçemsi ve saz gibi birbirini tutan bitkilerin, sudan daha az yoğun bir kara kütlesi oluşturmasıyla ortaya çıkıyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun üstünde sal gibi yüzmeye başladıktan sonra üzerinde bitkiler hatta ağaçlar yetişebiliyor. Rüzgarın estiği yöne doğru yer değiştiren adalar, büyüklüklerine göre sırıkla da itilebiliyor. Denizlerdeki yüzen adalarda ise aynı görevi yosunlar görüyor.

Bazen ot öbekleri olarak da anılan doğal yüzen adalar, yüzen hasır bitki kökleri ya da diğer organik atıklar üzerinde büyüyen bitki örtüsünden oluşur. Yüzen adalar genellikle büyüyen su kamışı, hasır otu, kamış ve sazlıkların sulak bir alanın kıyı şeridinden dışa doğru uzamasıyla oluşur. Su derinleştikçe kökler daha fazla dibe ulaşamaz; bu yüzden batmamak için kök kümelerindeki oksijeni ve üst tarafın oryantasyonunu korumaya destek için etrafındaki bitki örtüsünü kullanır. Bu yüzen hasırların altındaki alan sucul yaşam biçimleri açısından son derece zengindir. Rüzgar olayları bütün bölümleri kıyıdan ayırır ve bu şekilde oluşan adalar rüzgarın değişimiyle bir gölün etrafına taşınır. Sonunda ya kıyıda yeni bir alana yeniden bağlanır ya da ağır havada dağılırlar.

Türkiye’de şu yerlerde yüzen adalar bulunmakta:

Aksakal Gölü (Solhan, Bingöl)

Solhan ilçesi, Hazarşah Köyü, Aksakal Göl Mezrasındaki adalar, o yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Yüzen adalar tamamen doğal yollarla oluşmuştur. Gölün üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilidir ve düz arazi üzerinde bulunan krater göl konumundadır. Gölün şimdiki alanı 300 m2’nin üzerinde, derinliği de 50 metreden fazladır. Göle devamlı akıntı olduğu tespit edilmiştir. Gölün altından ve kemerlerinden giren su, gölün alt tarafından, gölden daha aşağıdan dereyi beslemektedir. Bu nedenle de yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup, herhangi bir madensel tuz ihtiva etmemektedir. Balık yetiştirmek mümkündür.

Gölün ortasından hareket eden üç ada vardır ve bu adalar göl içinde bağımsızdır. Adalardan birinin üzerinde az sayıda bodur ağaç mevcuttur. Ada üzerinde bulunan otların kökleriyle toprak tamamen bütünleşmiş durumdadır.

Çat Gölü (Çelikhan, Adıyaman)

Çat Gölü bir baraj gölüdür ve eskiden sazlık olan bu bölgedeki sazların başka bitkilerin kökleriyle bütünleşerek oluşturduğu adalar sıkça görülür. Rüzgarın eskisiyle göl üzerinde serbestçe hareket edebilen bu adalar, gölde balık çiftliklerinin kurulmasıyla birlikte bir sorun oluşturmaya başladı. Balık alanlarının üzerinden geçerek çiftliklere zarar vermeleri nedeniyle göl üzerine zincirle şerit çekilerek adaların rahatça hareket etmesi engellendi. Bunun sonucunda da adaların üzerindeki bitkiler solmaya ve adalar da parçalanmaya başladı.